kindercoaching voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar

Als kindercoach probeer ik mijn werk zo goed mogelijk te doen. Het kan gebeuren dat je toch een klacht hebt. In eerste instantie hoop ik dat we hier samen uitkomen en de klacht zo goed mogelijk kunnen oplossen. Mocht dit toch niet het geval zijn dan kun je gebruikmaken van onderstaande klachtenprocedure:

  • Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij Suzan Kindercoaching;
  • Na het indienen van de klacht ontvang je van Suzan Kindercoaching binnen twee werkdagen een bevestiging van de ingediende klacht;
  • De klachtafhandeling vindt plaats door de eigenaar van Suzan Kindercoaching. Indien nodig schakelt zij externe expertise in;
  • Indien de indiener van de klacht dit wenst, kan deze gehoord worden om de klacht toe te lichten;
  • De klacht dient binnen een periode van 30 dagen na indiening van de klacht te worden afgehandeld;
  • De indiener van de klacht wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden genomen.