kindercoaching voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar

Voor weerbare kinderen van 9 t/m 16 jaar

Heeft je kind moeite met lichamelijke en verbale zelfbeheersing? Of met weerbaarheid of ander sociaal gedrag? Dan biedt de Rots en Water training uitkomst. Dit is een psychofysieke training om positieve weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen te vergroten.

Aanpak

Door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen, wordt er gewerkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit die vertrekpunten is er aandacht voor thema’s als veiligheid, voor jezelf opkomen, contact met de ander en het vinden van je eigen weg.

Kinderen leren:

 • Respectvoller communiceren
 • Beter voor zichzelf opkomen (fysiek en verbaal)
 • Beter omgaan met groepsdruk
 • Weloverwogen keuzes maken
 • Gemakkelijker contact leggen
 • Beter samenwerken met anderen
 • Beter positie innemen in een groep en hun actie reactie proces beter inschatten en kunnen ombuigen
  vergroten van hun zelfvertrouwen

Doelen

 • Het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties
 • Het voorkomen en/of verminderen van problemen op intrapersoonlijk vlak: hoe ziet het kind zichzelf
 • Het voorkomen en/of verminderen van problemen op interpersoonlijk vlak: hoe gaat het kind met anderen om

Ik ben gecertificeerd R&W trainer en geef deze training op zowel individueel niveau als in kleine groepen (max. 4 personen). Neem voor meer informatie contact met me op.